HR AVG-proof?

Als er al twijfels waren of de AVG ook op HR en personeelswerving van toepassing is dan heeft de rechter deze op 25 juli voor het eerst weggenomen. Een werknemer heeft recht op inzage in zijn/haar personeelsdossier zo besliste de rechter in Utrecht. Het dossier is naar zijn oordeel een bestand in de zin van de AVG. Daarmee is al dan niet geautomatiseerde verwerking niet langer een issue. Overigens had de Autoriteit Persoonsgegevens dat standpunt eerder al ingenomen.

Overigens speelde in deze zaak nog veel meer. Daaronder de vraag of auto, tankpas en telefoon van de zaak zomaar kunnen worden teruggevorderd/stopgezet tijdens ziekte van de werknemer. Hierover was tussen partijen niets afgesproken. Vanwege de lange duur van de arbeidsrelatie oordeelde de rechter dat het daarmee een arbeidsvoorwaarde was geworden. Die kan de werkgever niet zomaar eenzijdig wijzigen.

Whisky merknaam perikelen
Auteursrecht in de pitch
Geplaatst in Nieuws.