De verpolitisering van reclame

De wereldwijde productie van palmolie is tussen 2000 en 2020 gegroeid van 20 naar 70 miljoen ton. Daarvan komt 85% uit Indonesië en Maleisië. In Borneo is de productie van palmolie verantwoordelijk voor 20% van de ontbossing. Nog geen

Gezondheid KEY in Markcom

Dat gezondheid een steeds belangrijker aspect wordt in marketingcommunicatie is geen echt nieuws. En toch is er alle reden om aan het einde van deze zomer terug te kijken op een aantal recente uitspraken en gebeurtenissen die aangeven dat

Beleid Reclamefolder Amsterdam in strijd met Grondwet en EVRM

Als gevolg van het beleid dat met ingang van dit jaar voor de reclamefolder in Amsterdam geldt wordt de vrijheid van nieuwsgaring en de privacy-rechten van burgers geschonden. Bovendien deugen de milieu-argumenten van de gemeente niet en zullen dus

Don’t do it

Oxfam Novib plaatste op 8 november 2017 een advertentie op de achterzijde van het eerste katern van dagblad Trouw. Hierin werd Nike op min of meer ludieke wijze opgeroepen om geen belasting meer te ontduiken. ‘Don’t do it’ in

EU Privacy en ePrivacy wetgeving

Je kunt het bijna niet hebben gemist, want er is al veel over geschreven. De Europese Privacy en ePrivacy wetten worden op 28 mei 2018 van kracht. Voor die datum moet het bedrijfsleven in de gehele EU haar bedrijfsvoering