Whisky merknaam perikelen

Merknaam problemen zijn niet altijd te voorzien, ondanks alle onderzoek voorafgaand aan de registratie aanvraag. Uiteindelijk kunnen ze afschrijving van aanzienlijke marketing kosten als hoogst vervelend eindresultaat hebben. De gedane investeringen verdienen echter te allen tijde om alle mogelijke juridische mogelijkheden eerst grondig te onderzoeken. De juridische kosten zijn vaak hoog en de uitkomst ongewis, maar anderzijds is het belang dus groot. zoals ook uit beide onderstaande whisky zaken blijkt.

Waar Dylan waarschijnlijk terecht en oprecht zijn whisky de naam van zijn hitsingle heeft gegeven, lijkt de Duitse keuze om ‘Glen’ aan de naam toe te voegen juist ingegeven om de whisky zo Scots mogelijk te laten lijken.

Heaven’s Door Whisky

Dylan fans weten al langer dat Bob begin dit jaar zijn eigen whisky op de markt heeft gebracht. Onder de naam Heaven’s Door, verwijzend naar zijn veel gecoverde hit. Er werd echter al snel op Dylan’s eigen deur geklopt. En wel door Heaven Hill Distillery met een merkinbreuk claim. Zij menen dat de consument kan denken dat Heaven’s Door op de markt wordt gebracht Heaven Hill. Zo kan schade worden toegebracht aan haar reputatie. Partijen zijn er onderling niet uitgekomen. Dus is de zaak in augustus aan de federale rechter in Kentucky voorgelegd.

heavens_door

Glen Buchenbach Whisky

Ook Duitsland maakt tegenwoordig whisky’s. En kenners zeggen zelfs ‘niet onverdienstelijk’. De Schotten hebben het maar te accepteren. Want anders dan ‘Champagne’ zijn zij er niet in geslaagd om voor de soortnaam ‘whisky’ een regio gebonden bescherming te verkrijgen in Europa. De maat is echter vol als een Beierse whiskystokerij ‘Glen Buchenbach’ whisky op de markt brengt. Met de toevoeging van ‘Glen’ wordt immers gesuggereerd dat het om echte Schotse whisky gaat. En aldus wordt de consument een misleidend marketingbeeld voor geschilderd.

De Scotch Whisky Association stapt naar de Hamburgse rechter. Ver van Beieren in de hoop daar een willig oor te vinden. De Hamburgse rechter weet het echter ook niet precies en legt daarom een voorvraag voor aan het Europese Hof in Luxemburg.

Glen-Buchenbach

Het Hof laat in zijn uitspraak van 7 juni 2018 weten dat ‘Iets van associatie met Schotland’ onvoldoende is. Het gaat erom of een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument in het geval van ‘Glen Buchenbach’ werkelijk denkt met Schotse whisky te maken te hebben. De rechter moet daarbij overigens voorbijgaan aan het etiket op de fles, dat duidelijk meldt dat het om een Beiers product gaat. Het is nu wachten op het vonnis van de Hamburgse rechter. Omdat het toch wel om een nogal principiële vraag gaat, wordt verwacht dat de uitspraak nog wel even op zich zal laten wachten.

John Lemon niet langer frisdrank
HR AVG-proof?
Geplaatst in Nieuws.