‘Glen’ maakt Whisky Schots

Alweer enige maanden geleden gaf  het Europese Hof van Justitie antwoord op de vraag van de rechtbank van Hamburg. Daarbij ging het erom of met het woord ‘Glen’ inbreuk wordt gemaakt op de eisen voor geografische aanduiding.

Glen Buchenbach

De Waldhorn destilleerderij is gelegen in het Buchenbach dal in Zuid Duitsland. Onder de naam Glen Buchenbach brengt zij een whisky op de markt. De verpakking en het label laten geen misverstand bestaan over de herkomst van deze whisky. Toch stoort de toevoeging ‘Glen’ de Scotch Whisky Association dusdanig dat zij in Hamburg een rechtszaak begint. De rechtbank besluit vervolgens het Europese Hof om uitleg te vragen van artikel 16 van de Verordening 110/2008.

Dit artikel legt vast waartegen geregistreerde geografische aanduidingen worden beschermd:

a)  direct of indirect commercieel gebruik voor niet onder de registratie vallende producten voor zover die producten vergelijkbaar zijn met de onder de betrokken geografische aanduiding geregistreerde gedistilleerde drank of voor zover dat gebruik erop is gericht van de reputatie van de geregistreerde geografische aanduiding te profiteren;

b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld of wanneer de geografische aanduiding in vertaling wordt gebruikt of vergezeld gaat van een formulering waarin een woord zoals „genre”, „type”, „stijl”, „trant” of „smaak” of een andere soortgelijke term voorkomt;

c)  andere onjuiste of misleidende vermeldingen betreffende de herkomst, de oorsprong, de aard of wezenlijke hoedanigheden van het product in de aanduiding, de presentatie of de etikettering ervan, die tot misverstanden ten aanzien van de oorsprong van het product aanleiding kunnen geven;

Het EUHvJ antwoordde dat voor het vaststellen van een inbreuk nodig is als volgt:

Onder a: gebruik van de aanduiding in een identieke, dan wel auditief of visueel sterk gelijkende vorm.

Onder b: wanneer de ‘gemiddelde’ consument er mee geconfronteerd wordt, terwijl er geen sprake is van auditieve of visuele gelijkenis, deze toch meteen de associatie legt met het geografisch beschermde product; daarbij hoeft dan verder geen rekening te worden gehouden met de context en met name niet met een vermelding daarbij van de werkelijke oorsprong.

Onder c: ook hier hoeft geen rekening te worden gehouden met de context waarin de mededelingen worden gedaan.

Rechtbank Hamburg

Op basis van deze uitleg van het Hof heeft de Hamburgse rechter de zaak nu na 5 jaar eindelijk afgedaan. En dat ten gunste van de Schotten.

De toevoeging van ‘Glen’ aan de naam doet teveel denken aan de beschermde geografische aanduiding ‘Schotse Whisky’. Zij is daarom misleidend. Immers bijna alle whisky’s met ‘Glen’ in de naam zijn Schotse Whisky’s. En dus zal de ‘gemiddelde’ Europese consument hierdoor al snel misleid zijn.

EU-Hof over Herroepingsrecht
Wijzigingen Reclame Code
Geplaatst in Nieuws, Uncategorized.