Wijzigingen Reclame Code

Per 1 februari 2019 is de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), van toepassing op voedingssupplementen en dergelijke, aan de Nederlandse Reclame Code toegevoegd.

Eerder werden al de KOAG/KAG Codes Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG) en Code Medische Hulpmiddelen (CMH) opgenomen. De CAG is meteen ook volledig herzien vanwege de integratie van de bepalingen van de Claimsverordening. De bijbehorende database kan via deze link geraadpleegd worden.

Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2019

Per dezelfde datum is ook de gewijzigde Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) in werking getreden. Voor lopende reclame-uitingen geldt een overgangstermijn van 17 maanden of de afloopdatum van bestaande mediajaarcontracten.

Uitgangspunt van de RVV is dat er geen reclame gericht op kinderen tot en met 12 jaar is toegestaan, tenzij. Uitgezonderd zijn onder ander verpakkingen en POS en reclame gericht op de leeftijdsgroep 7 tot 13 jaar voor voedingsmiddelen die voldoen aan de voedingskundige criteria.

Kinderidolen

De wijzigingen in deze code hebben vooral tot doel om de bescherming van kinderen tegen reclame verder te vergroten. Zo wordt nu het gebruik van kinderidolen ook in Point-of-Sale reclame (POS) en op verpakkingen gericht op kinderen jonger dan 7 jaar verboden. Eerder was hun gebruik al verboden in alle andere vormen van reclame waaronder televisie-, online- en printreclame. Met deze wijziging geldt dit verbod nu dus voor alle vormen van reclame gericht op kinderen jonger dan 7 jaar.

Gebruik van kinderidolen in uitingen gericht op jongeren van 7 – 13 mag in alle vormen van reclame mits deze wordt gemaakt voor producten die voldoen aan de zogenaamde voedingskundige criteria en de idolen geen actieve aanprijzende rol spelen.

Voedingskundige criteria

De voedingskundige criteriazijn vastgelegd in een afzonderlijk document. Daarbij hoort tevens een portiegroottelijst.

Consumentenbond

De RVV 2015 werd niet onderschreven door de Consumentenbond (CB), een van de organisaties die deelnemen in de Stichting Reclame Code. De reden was dat de CB toen niet akkoord was met de uitsluiting van verpakkingen en POS-materiaal. Evenmin kon men zich vinden in de invulling van voedingskundige criteria.

De CB heeft de RVV 2019 evenmin ondertekend. Zij plaatst daarvoor op haar website de navolgende belangrijke kanttekeningen:

  • Zij oordeelt de overgangstermijn van bijna 1,5 jaar te lang.
  • Zij vindt dat met het uitsluiten van kinderidolen slechts een van de vele marketingmogelijkheden wordt verboden. De industrie houdt met andere woorden nog heel veel andere mogelijkheden voor kindermarketing over.
  • Zij meent dat de voedingsmiddelenindustrie serieus zaak zou maken van de gezondheid van kinderen. Deze zou zich moeten conformeren aan de speciaal voor het beperken van kindermarketing door de WHO opgestelde criteria. Deze Code biedt kinderen onvoldoende bescherming tegen kindermarketing voor voedingsproducten met een te hoog gehalte aan suiker, vet en/of zout .
'Glen' maakt Whisky Schots
Limonade is alleen limonade als ..
Geplaatst in Nieuws.