Vriendenloterij belooft teveel

De Vriendenloterij heeft er geen moeite mee de te winnen prijzen mooier voor te stellen dan ze zijn. Dit ondanks vergunning van de overheid. En ondanks dat er nauwelijks concurrentie is op de Nederlandse markt.

Verleiden

Blijkbaar is het toch lastig de consument te verleiden een lot te kopen. Dus maak je de worst groter. Natuurlijk maak je daarnaast melding van de voorwaarden voor nadere informatie. Maar dat wel op een half verstopte plek. En uiteraard onleesbaar klein en in lichtgrijs lettertype. Als consument ben je er dan nog niet. Want die voorwaarden staan uiteraard ergens op een website. Computer opstarten, adres inkloppen. Link zoeken naar voorwaarden. Logisch onderaan de pagina. Op de link klikken. Daar zijn de voorwaarden. En dan onder bijna het laatste punt van die voorwaarden komt de aap uit de mouw. U krijgt geen € 25k, maar 29% minder. Dus € 17.750!!

Kansspelbelasting

De overheid hanteert een vergunningenstelsel voor loterijen. Dit, zo zegt men, onder andere ter voorkoming van gokverslaving. Mogen diezelfde loterijen ons dan wel lekker(der) maken met een bijna 1/3 hogere prijs? Ja dat is voor de overheid geen issue, want die ontvangt namelijk zelf die 29%. Dat is kansspelbelasting. Voor wat hoort wat, nietwaar!

Oneerlijke Handelspraktijken

Niet tevreden met deze oplossing? Dan biedt de wet op de Oneerlijke Handelspraktijken (OHP) mogelijk oplossing. Immers als een uitnodiging tot aankoop wordt gedaan, moeten de voornaamste kenmerken van het product worden vermeld. De juiste hoogte van de te winnen prijs is dan toch wel essentieel, zou je denken. En ongetwijfeld wordt met het vermelden van een hogere prijs uitdrukkelijk beoogd consumenten een lot te laten kopen. En dus zullen er als gevolg consumenten een lot kopen, die dat anders niet hadden gedaan. Misleiding zou je denken!

Gut Springenheide consument

Of toch niet? Ja dat is de vraag. Immers de organisator van een kansspel hoeft slechts rekening te houden met de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. De norm-consument uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 16 juli 1998. En die consument weet toch dat er altijd ook nog kansspelbelasting moet worden betaald. En dat dat percentage dus in mindering gaat op de uit te keren prijs. Toch? Voor alle zekerheid  is het ook nog opgenomen in artikel 11 lid 8 van de voorwaarden van de Vriendenloterij: “Op geldprijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door de VriendenLoterij N.V. worden ingehouden.”

Trouwens wel even nauwkeurig lezen. Er staat geldprijzen. Voor die auto van € 25k wordt aan jou de Kansspelbelasting dus niet in rekening gebracht. Ook dat weet je toch als doorsnee consument?

Echte prijs

Toch maar even de vraag voorleggen aan de Reclame Code Commissie (RCC).

Die doet met regelmaat uitspraak dat de echte prijs gecommuniceerd moet worden. Daarbij gaat het dan meestal om auto’s en vliegreizen. En om de kosten van de aanschaf, de aankoopprijs. Vaste kosten, waaronder belastingen, moeten direct bij het aanbod worden vermeld.

En de RCC deed ook al vaker uitspraak dat voor advertenties het WYSIWYG- principe gehanteerd moet worden.

Dat zal bij kansspelen dan toch niet anders zijn? Kansspelen die bij veel mensen juist de ratio naar de achtergond doen verschuiven. Dus hoe bedoelt u omzichtig en oplettend?!

En ja de RCC vindt dat ook in dit geval de adverteerder de consument heeft misleid. Maar wel uitsluitend omdat de uiting zowel uitdrukkelijk het te winnen bedrag vermeldt, als het feit dat het op je rekening zal worden bijgeschreven. Had dat laatste er niet gestaan, dan was er niets aan de hand geweest. Er mag immers, volgens de RCC, verondersteld worden dat de gemiddelde consument weet dat hij iets anders krijgt dan waarmee hij gelokt wordt. Het is maar dat jij (consument) dat weet.

Eindconclusie luidt dus dat als je maar niet te expliciet misleidt, je ermee weg komt. Althans als het om kansspelen gaat. Niet eens een gokje dus.

 

 

 

De karige rechter
'Ook lekker' claimen mag, mits ....
Geplaatst in Publicaties.