De karige rechter

De Amsterdamse kantonrechter deed op 3 februari 2017 uitspraak in een inbreuk zaak. De vergoeding, waartoe hij de inbreukmaker veroordeelde, was zonder twijfel onvoldoende om de kosten van de procedure te dekken. Deze karige rechter uit Amsterdam ging met zijn uitspraak voorbij aan het arrest van het Europese Gerechtshof van kort daarvoor.

Arrest Europees Gerechtshof

Het Europese Gerechtshof wees eind januari arrest dat het niet meer dan normaal is dat een verdubbeling van de gebruikelijke  licentievergoeding wordt opgelegd, wanneer een werk zonder toestemming van de auteursrechthebbende wordt openbaar gemaakt.

Het Gerechtshof moest een oordeel vellen over de bepaling in de Poolse auteurswet, die op niet toegestaan gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk de verplichting tot betaling van 2x – 3x de gebruikelijke licentievergoeding stelt. Daarvoor is het niet nodig dat schade wordt aangetoond. Evenmin behoeft het causaal verband tussen de inbreuk en de schade te worden aangetoond. Het Hof heeft zijn fiat gegeven aan deze wettelijke bepaling.

Daarmee sanctioneert het Hof feitelijk ook de min of meer vaste rechtspraak in Nederland op dit gebied. Maar de Amsterdamse kantonrechter denkt daar dus anders over.

Glmrr.com

Pixfund exploiteert de website glmrr.com. Daar worden foto’s van bekende en minder bekende vrouwen geplaatst met de vraag of men geld wil doneren om deze vrouwen uit de kleren te krijgen. Zo werd ook een foto van het Instagram account van een actrice gehaald en op glmrr.com geplaatst. Met de vraag om geld toe te zeggen om deze actrice naakt te laten poseren. Dit alles zonder dat dit met de actrice was besproken. Zodra zij er lucht van krijgt vordert zij staking van de actie en verwijdering van de foto. Pixfund geeft hieraan direct gevolg. Maar de actrice laat het er niet bij zitten en vordert op basis van inbreuk op haar auteursrecht op de op glmrr.com geplaatste foto’s een schadevergoeding van € 6.000 plus werkelijk gemaakte proceskosten.

Verhoging past niet

De schadevergoeding is gebaseerd op een gebruikelijke licentievergoeding van €500. De karige rechter gaat hierin niet mee en vindt €250 per foto voldoende. Een verhoging van die vergoeding vindt de kantonrechter niet passen in ons schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad. En dus weigert de rechter verhoging van de licentievergoeding zowel vanwege het ontbreken van toestemming als het ontbreken van de naam van de maker.

En het wordt nog slechter voor de actrice. De rechter vindt namelijk ook dat de door haar gemaakte werkelijke proceskosten in dit geval niet door de inbreukmaker betaald hoeven te worden. Dit oordeel sluit aan bij eerdere rechtspraak. Immers uiteindelijk wordt door de rechter een veel lagere vergoeding toegekend dan was geëist. Bovendien had Pixfund gepoogd de zaak buiten de rechter om te regelen en daarbij een hoger bedrag geboden, dan waartoe Pixfund uiteindelijk nu door de karige rechter wordt veroordeeld. Het risico van het proces, zogezegd.

Vrijbrief voor inbreuk

Dit alles neemt niet weg dat de actrice er wel erg bekaaid vanaf komt. De uitspraak lijkt daarmee een vrijbrief voor inbreukmakers. Word je betrapt op inbreuk, dan kost je dat maximaal de gebruikelijke vergoeding. De door het Europese Gerechtshof gesanctioneerde Poolse regeling is wat dat betreft realistischer.

Picnic verstapt zich niet aan Max
Vriendenloterij belooft teveel
Geplaatst in Publicaties.