Regels Vergelijken gelden ook voor Radioreclame

Ook als je vergelijkt in radioreclame moeten alle essentiële zaken worden vermeld. Volgens de voorzieningenrechter valt niet in te zien waarom vermelding van een toegepaste inflatiecorrectie niet in een radiocommercial zou kunnen worden verwerkt.

Beter-Stap-Je-Over-Weken

Dit oordeel gaf de Rechtbank Den Haag in zijn vonnis van 21 mei 2019. De zaak was aangespannen door Ziggo tegen T-Mobile. De telecombedrijven (Ziggo, KPN en T-Mobile) hebben de afgelopen maanden hun klanten laten weten dat de prijzen omhoog gaan. T-Mobile echter, beperkt zijn verhoging tot een inflatiecorrectie. Dus ziet T-Mobile zijn kans schoon ‘overlopers’  te werven. Hiertoe wordt via verschillende platforms de reclamecampagne ‘Beter-Stap-Je-Over-Weken’ ingezet. Uiteraard betekent dit dat in de uitingen prijzen worden vergeleken en dat de prijs(verhoging) centraal staat.

Regels Vergelijkende Reclame

En dus gelden de regels voor vergelijkende reclame zoals deze staan in artikel 194a Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat vergelijkende reclame waarbij een concurrent wordt genoemd (slechts) geoorloofd is als de vergelijking niet misleidend is. Bovendien moet op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen of diensten met elkaar worden vergeleken.

Voor de vraag of een reclame misleidend of onrechtmatig is, moet getoetst worden hoe de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument de reclame zal begrijpen.

Verschillende media

T-Mobile maakt gebruik van verschillende media om de boodschap over te brengen.

Zo wordt in een Twitter-video over de verhogingen van KPN en Ziggo in beeld verwezen naar de belofte van T-Mobile de prijzen niet te verhogen. Daarbij is dan te vinden dat de T-Mobile tarieven slechts met correctie voor inflatie zullen stijgen.

In een prijsvergelijkingsadvertentie exclusief voor Ziggo-klanten op de website van T-Mobile moet naar beneden worden gescrold om kennis te kunnen nemen van de volledige vergelijking. De rechter oordeelt terecht dat dit voor de gemiddelde consument geen issue is en deze dat ook daadwerkelijk zal doen.

In de radioreclame laat T-Mobile na om de correctie voor inflatie te vermelden. Dit met als argument dat inflatiecorrectie geen verhoging zou zijn. De rechter gaat hierin niet mee, met de veroordeling als gevolg. Een veroordeling om dus de verdere uitzending van de commercial te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van €50k per overtreding.

Lidl maakt schoonheidsfout
Gebruik Portret Werknemer in reclame
Geplaatst in Nieuws.