Gebruik Portret Werknemer in reclame

Logistics, onderdeel van PostNL, maakt sinds 2013 voor promotionele doeleinden gebruik van portretfoto’s van een ex-werknemer van het intussen failliete Parcelplus.  Volgens deze ex-werknemer zouden de foto’s indertijd slechts ten behoeve van een interne presentatie door Logistics worden gebruikt. Volgens Logistics was Parcelplus opdracht gegeven een werknemer te leveren, waarvan foto’s mochten worden gemaakt. Er is echter geen contract gemaakt en Parcelplus bestaat niet.

Wel of geen toestemming

In zo’n situatie gaat het erom welke betekenis partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen. En dus wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De bewijslast van de reikwijdte van de gegeven mondelinge toestemming legt de wet bij Logistics. De rechter merkt fijntjes op dat toestemming om te portretteren natuurlijk wel iets anders is dan toestemming tot publiceren. En daarmee faalt het verweer van Logistics.

Redelijk belang geportretteerde

Vervolgens moet worden bekeken of de gestuurde ex-werknemer een redelijk belang heeft zicht te verzetten. Omdat sprake is van reclame-uitingen heeft hij absoluut een belang, zo concludeert de rechter. Hij staat immers prominent in beeld. En is geen toevallige niet of nauwelijks herkenbare passant op straat tussen andere passanten. In dat geval zou hij een redelijk belang moeilijker hard kunnen maken.

Discodanser

Bij gebruik portret zonder toestemming in een reclame-uiting geldt de leer uit het Discodanser arrest ui 1997. Dit betekent dat de geportretteerde in beginsel steeds een redelijk belang heeft om zich te verzetten tegen commercieel gebruik zonder toestemming. Dit vanwege de associatie met het product of de dienst, waarvoor reclame wordt gemaakt. Zo lijkt het immers of de geportretteerde de product/dienst publiekelijk ondersteunt. Bij het ontbreken van toestemming levert dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer op.

Vergoeding

De kantonrechter in Haarlem veroordeelt in zijn vonnis Logistics uiteindelijk slecht tot betaling van €5.000. De helft van het gevorderde bedrag, omdat het langdurig gebruik portret mede de ex-werknemer wordt aangerekend.

Regels Vergelijken gelden ook voor Radioreclame
Inbreuk VW op kunstwerk Ai Weiwei?
Geplaatst in Nieuws.