Legal

Disclaimer

De website van Buro Blanchard bevat informatie die met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals je die op deze website aantreft altijd volledig, actueel en juist is. Je kunt er dan ook geen rechten aan de gepubliceerde informatie ontlenen en je doet er verstandig aan altijd schriftelijk of mondeling advies te vragen aan de hand van concrete omstandigheden.

Privacy statement

In de relatie die wij met je onderhouden als klant, zakelijke relatie of bezoeker van onze website verzamelen wij persoonsgegevens van je in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als onderstaand.

Persoonsgegevens, die wij van je als (potentiële) klant of zakelijke relatie ontvangen, gebruiken wij uitsluitend in het kader waarbinnen jij ons deze hebt verstrekt, dat wil zeggen ten behoeve van onze juridisch zakelijke dienstverlening aan jou. Als klant of zakelijke relatie houden wij je bovendien via email met regelmaat op de hoogte van juridisch relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen op jouw vakgebied.

De website van Buro Blanchard verzamelt geen gegevens van haar bezoekers, anders dan de anonieme data ten behoeve van statistische informatie omtrent paginabezoek. Voor doorlinks vanaf deze website naar andere website geldt het privacy statement van die websites. Indien je vanaf de website van Buro Blanchard email verzendt, dan worden je gegevens uitsluitend gebruikt om op je email te reageren. Als je je via de website aanmeldt voor de maandelijkse nieuwsbrief van Buro Blanchard worden je gegevens uitsluitend daarvoor gebruikt.

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je het recht op informatie, dat wil zeggen het recht om van ons te vernemen of wij gegevens van je verzamelen en zo ja, dan:

 1. welke gegevens (naw-, betalings-, aankoopgegevens en dergelijke) wij van je verzamelen,
 2. op welke grond (overeenkomst of toestemming),
 3. voor welke doeleinden en
 4. voor hoe lang (niet langer dan nodig) wij deze beogen te bewaren
 5. aan wie (verwerkers of derden) deze zullen worden of zijn verstrekt
 6. welke rechten je naar ons toe hebt:
  • recht op inzage in de verzamelde gegevens
  • recht op rectificatie van niet of niet meer correcte gegevens
  • recht om (onjuiste) gegevens te (laten) wissen
  • recht om bezwaar tegen verwerking (bijv. te behoeve van direct marketing) te maken of eerder gegeven toestemming in te trekken
  • recht om onder bepaalde omstandigheden beperking van verwerking en/of gebruik te verlangen
  • recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • recht op informatie over de bron, indien de gegevens afkomstig zijn van derden
  • recht op informatie over het beoogd gebruik plus onderliggende logica en de verwachte gevolgen voor u, indien gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming (incl. profiling) op basis van de gegevens
  • recht op informatie over passende waarborgen, in geval van verwerking buiten de EU,
  • recht op een kopie van de persoonsgegevens, die worden verwerkt, in een gangbare elektronische vorm (dataportabiliteit).

Voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen via email met info@blanchard.nl of telefonisch 0031(0)650205672

Buro Blanchard,
Pijnboomstraat 38,
2023 VS Haarlem.