Kaas is alleen Kaas als …..?

Geniet kaas alleen auteursrechtelijke bescherming als de rechter de smaak van kaas vaststelt? Intussen ligt die vraag bij het EU HvJ.
Verdient smaak auteursrechtelijke bescherming? De rechter oordeelde als volgt. Er moet dan kunnen worden vastgesteld welke elementen of combinatie van elementen van de smaak van het product tot een eigen oorspronkelijke karakter en persoonlijk stempel leiden. Omdat dat in deze Heks’nKaas-zaak niet of onvoldoende was gesteld, hoefde de rechter de vraag zelf niet te beantwoorden.

Binnen Europa wordt verschillend gedacht over de mogelijkheid geur auteursrechtelijk te beschermen. Dus heeft het Hof Leeuwarden de vraag naar bescherming van smaak nu eerst maar eens aan het EU HvJ voorgelegd. We wachten af.

Gebruik ™ trademark teken toegestaan?
18 Maanden voor spookfacturen
Geplaatst in Nieuws.