Hema zit toch fout met Lacoste krokodil

De Haagse rechter gaf in december 2018 als voorlopig oordeel dat de krokodillen op het grijze kinderhemdje van Hema puur versiering zijn. Voor de ene krokodil op het blauwe hemdje zou dat anders zijn. Maar daarover oordeelde de rechter toen dat de koopomstandigheden verwarring voorkomen. En verwarring bij derden zou ook niet aan de orde zijn omdat hemdjes onder kleding worden gedragen.

Hema kon opgelucht ademhalen.

Hof Den Haag

Nu echter in augustus 2020 oordeelt het Hof Den Haag alsnog dat Hema fout zit met de krokodil. Volgens het Hof is zowel bij het blauwe als het grijze hemdje sprake van gebruik als merk. Essentieel is de vraag of een gemiddelde consument erdoor in verwarring kan worden gebracht alle omstandigheden in aanmerking genomen.

Marktonderzoek

Door Lacoste uitgevoerd marktonderzoek laat zien dat de krokodil wel degelijk tot verwarring leidt. En er blijkt wat dat betreft geen significant verschil tussen het algemene publiek en de ouders of grootouders, de kopers van het kinderondergoed. Daar het gaat om goedkoop kinderondergoed is volgens het Hof sprake van een iets lager dan gemiddeld althans gemiddeld aandachtsniveau bij het relevante publiek.

Het  Hof oordeelt verder de gelijkenis tussen de krokodillen groot. Hema gebruikt de krokodil bovendien voor identieke waren als waarvoor de Lacoste krokodil is gedeponeerd. Het verwarringsgevaar is met andere woorden reëel. En de Lacoste krokodil is een bekend merk en komt dus een grote beschermingsomvang toe.

In zijn voorlopig oordeel verplicht het Hof de Hema onder dwangsom om in de gehele EU binnen enkele dagen het ondergoed uit de winkels te halen en de verkoop te staken.

Over de dikte van een plakje ham
CDA wil kinderreclame beperken
Geplaatst in Nieuws.