Geo-blocking helpt echt

Geo-blocking is niet altijd de oplossing voor de uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen vanwege het wereldwijde karakter van het internet.

Zo wordt de mogelijkheid om producten of diensten uitsluitend aan te bieden aan consumenten die in een bepaald land wonen sinds december 2018 verboden door de EU Geo-blocking Regulation. Ondernemers mogen consumenten niet langer discrimineren op basis van hun nationaliteit of woon- of vestigingsplaats. Zo mogen ze klanten niet automatisch doorzetten naar de webshop in hun eigen land met slechtere voorwaarden en/of hogere prijzen.

Reclame

Geo-blocking biedt nog wel altijd een oplossing voor hoge kosten die samenhangen met rechten van Intellectuele Eigendom. Dat speelt vooral als daarmee de omvang van het betreffende taalgebied kan worden ingeperkt.

Maar ook voor Nederland met een relatief klein taalgebied kan geo-blocking soulaas bieden om bijvoorbeeld een (internationale) acteur of artiest te strikken voor een rol in een Nederlandse commercial. Daarmee wordt voorkomen dat deze ook vanuit het buitenland toegankelijk is.

Anne Frank

Recent deed de Amsterdamse rechtbank uitspraak in een zaak, die het nut van geo-blocking duidelijk maakt. De Anne Frank Stichting had de manuscripten van Anne Frank op een niet vanuit Nederland te raadplegen website (www.annefrankmanuscripten.org) geplaatst. De rechten voor Nederland op deze manuscripten berusten immers bij het Zwitserse Anne Frank Fonds. De Zwitsers stapten desalniettemin naar de rechter, maar kregen dus nul op het rekest. Er is immers geen toegang vanuit Nederland. En dus is er geen sprake van auteursrechtinbreuk.

Gezondheidsclaim of toch niet?
Geplaatst in Nieuws.