De folder. Het luistert nauw!

De opmaak van folder is geen eenvoudige klus. Aanbiedingen moeten opvallen. Prijzen aandacht treken. Er moeten zoveel mogelijk producten in. En het aanbod moet gelden voor alle varianten. Als gevolg moet er met enige regelmaat geschoven worden tussen beschikbare ruimte en volledigheid van de informatie. Immers voor de consument het aanbod wel duidelijk zijn.

Hoe moeilijk dit is werd recent duidelijk met twee uitspraken van de voorzitter van de RCC. Naar aanleiding van klachten tegen aanbiedingen voor Gilette en Oral-B in de Etosfolder oordeelde de voorzitter dat Etos in strijd met artikel 7 NRC had gehandeld.

Gillette

Hoe nauw het soms luistert, blijkt uit met name de Gillette case. Daar werd 40% korting gecommuniceerd op ‘alle varianten, bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks’. In de uiting wordt verder een van-voorprijs gemeld. En er staat een Gillette Fusion voordeelpak duidelijk op de voorgrond afgebeeld. Het Gillette Fusion voordeelpakket van 12 stuks is verkrijgbaar met 40% korting, maar niet de gemelde van-voor prijs.

De voorzitter RCC bekijkt de uiting in zijn geheel en stelt vast als volgt. Het oog wordt getrokken door 40% korting en de van-voorprijs, want deze zijn groot en in rood afgebeeld. De mededeling ‘bijvoorbeeld Mach 3’ is minder prominent en valt dan ook minder op. Maar is wel voldoende in beeld en leesbaar, zo oordeelt de voorzitter.

Toch komt hij tot een voor Etos negatief oordeel. Immers de zinsnede ‘alle varianten, bijvoorbeeld [type]’ in combinatie met een prijs, maakt niet duidelijk dat die prijs voor alleen voor dat [type] geldt. En dus niet voor alle varianten. Deze nuance moet duidelijker worden gecommuniceerd. Anders kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht tot aankoop te besluiten, wat hij anders niet gedaan zou hebben. En dus is de uiting misleidend en daarmee oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Oral-B

Met deze zaak speelde iets soortgelijks. Gedurende de actieperiode geldt een korting op Oral-B producten van 35%. Het gaat om elektrische tandenborstels in combinatie met opzetborstels. Bij een voorbeeld type tandenborstel wordt een prijs van € 26,99 genoemd. Deze prijs geldt alleen die tandenborstel. En dus niet ook de opzetborstels. Het beeld in de folder toont echter zowel de tandenborstel als twee verpakkingen met resp. 4 en 5 opzetborstels.

De voorzitter van de RCC stelt dan ook vast dat een consument als gevolg zeer wel kan denken dat de aanbieding ziet op de combinatie van producten. En dat wordt niet anders door het feit dat onder in het beeld als voorbeeld een type tandenborstel wordt genoemd. Men zou, zo merkt de voorzitter op, de advertentie in de folder best zo kunnen lezen dat er verschillende varianten tandenborstels beschikbaar zijn, maar men er altijd twee sets losse borstels bij ontvangt.

Ten overvloede

Als je in een reclame-uiting spreekt van ‘alle varianten, bijvoorbeeld [type]’ in combinatie met een prijs, dan geldt die prijs voor alle varianten. Dit maakt immers niet duidelijk dat de prijs slechts voor een specifieke variant geldt.

En dus is de uiting onvoldoende duidelijk over het specifieke prijsvoordeel als bedoeld in art 8 lid 2 onder d van NRC. Als gevolg kan de gemiddelde consument ertoe gebracht worden tot aankoop te besluiten, wat hij anders niet gedaan zou hebben. En dus is de uiting in de folder van Etos misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Verantwoordelijk voor content van derden
Bol.com in de prijsfout
Geplaatst in Nieuws.