Picnic toch schadeplichtig voor look-a-like

De Amsterdamse rechtbank heeft het Gerechtshof uit die stad een auteursrechtelijk lesje gelezen. Het gebruik van een look-a-like zonder toestemming betekent wel degelijk schade voor Verstappen. Ook als dat gebeurt door de concurrent van het bedrijf waarvoor de BN-er exclusief optreedt. En humor speelt voor het oordeel over inbreuk op het portretrecht geen rol. Net zo min als het feit dat het filmpje meteen werd verwijderd, nadat Verstappen van zijn ongenoegen had laten blijken. Voor verspreiding via sociale media hoeft zo’n filmpje immers slechts kort online te staan.
De hoogte van de schade moet nog wel worden bepaald. Daarbij moet rekening worden gehouden met wat Verstappen normaal in redelijkheid kan vragen voor zijn medewerking, de korte duur van de publicatie op internet en het feit dat Verstappen er niets voor heeft hoeven doen.

Zie ook mijn eerdere blog.

Aansprakelijkheid voor evidente fout
Facebookfoto niet vogelvrij
Geplaatst in Nieuws.