ZoMerlot geen merkinbreuk op Sum-merlot

Dat was het oordeel van de Rechtbank Midden Nederland over de nieuwe La Tulipe Merlot wijn. Het eerder als Benelux merk geregistreerde Sum-merlot wordt vooral beschrijvend gevonden en geniet daarom minder bescherming. Ook is slechts sprake van beperkt gelijkende aanduidingen voor zomer Merlot wijnen.

De rechter overweegt daarbij het volgende:

Van overeenstemming tussen het merk en het teken is sprake indien zij, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en/of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat het relevante publiek waren voorzien van het teken verwart met waren van de merkhouder (directe verwarring), dan wel dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er enig economisch verband bestaat tussen de waren voorzien van het teken en het merk van de merkhouder (indirecte verwarring).

Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en de bekendheid van het merk.

Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de totaalindruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaat, met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden van het concrete geval, waaronder in ieder geval de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk.

Het wijn kopende publiek zal zich daarom niet snel in verwarring laten brengen over de herkomst. Lastig hierbij is dat de Sum-merlot nog niet te koop is. Overigens weigerde het Benelux merkenbureau eerder de merkregistratie van ZoMerlot omdat het ieder onderscheidend vermogen zou missen.

Eenmalige actiewijn

Boeiend is verder dat deze zomerwijn eenmalig voor Albert Heijn was geproduceerd en Ilja Gort had aangeboden het daarbij te laten. Voor de eigenaren van Sum-merlot was dit niet genoeg. Zij zitten nu op de blaren, want zijn als verliezende partij veroordeeld ook de door La Tulipe gemaakte juridische kosten (€ 15k) te betalen.

Facebookfoto niet vogelvrij
Voorbehoud drukfouten beschermt niet
Geplaatst in Nieuws.