Kinderreclame verder beperkt

Kinderreclame wacht verdergaande beperkingen. Samenhangend met de broodnodige strijd tegen obesitas -en dus voor de gezondheid van kinderen- zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit front gaande in Nederland en Engeland en bij de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

Nederland

De industrie onder leiding van de FNLI kwam met het voornemen om kinder idolen te weren van verpakkingen. Zo verdwijnt de verleiding voor kinderen (en daarmee de ouders) in de supermarkt. Overigens is het de bedoeling deze verdere beperking voor kinderreclame slechts te beperken tot de groep tot zeven (7) jaar. De idolen blijven dus nog in aanzienlijke mate aanwezig. In ieder geval dus voor  kinderen vanaf zeven jaar.

Overigens gaat Amsterdam nog een stap verder. De gemeente heeft zich in 2015 aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing (ASK). Vanaf 2020 is sponsoring van sportevenementen door reclame voor ongezonde producten taboe. En het productaanbod tijdens de evenementen gaat ook richting gezond. Het zelfde zal gelden voor de zwembaden en sporthallen van de gemeente.

Ook de staatssecretaris van VWS laat van zich horen in een brief aan de Tweede Kamer van 9 december 2016 over het onderwerp kidsmarketing. Hij schrijft onder andere dat hij binnen de High Level Group on Nutrition and Physical Activity aandacht heeft gevraagd voor het onderwerp. In maart 2017 staat het onderwerp prominent op de agenda.

Engeland

De Committees of Advertising Practice (CAP) hebben een publieke consultatie gehouden over voedsel en frisdrank reclame gericht op kinderen. De uitkomst hiervan is dat er vanaf 1 juli 2017 nog strengere regels zullen gaan gelden voor kinderreclame.

Er komt een volledige ban op kinderreclame voor producten met een hoog vet, zout en suiker gehalte (HVZS). Deze nieuwe regels gelden voor alle reclame gericht op kinderen onder 16 jaar! En zij gaan gelden voor alle media behoudens tv, waarvoor al strenge regels gelden. Deze nieuwe regels zullen met name van toepassing zijn op print, bioscoop, online reclame en kinderreclame in sociale media.

In het kort bepalen de nieuwe regels dat:

  • Reclame voor HVZS-producten niet langer is toegestaan in kindermedia of media waar kinderen meer dan 25% van het publiek vormen.
  • Reclame voor HVZS-producten geen gebruik mag maken van acties of van characters of beroemdheden die populair zijn bij kinderen;

De technieken van dit laatste punt mogen adverteerders nu inzetten om gezondere alternatieven te promoten, zo wordt nog fijntjes toegevoegd.

Voor de bepaling welke producten HVZS zijn, zullen de richtlijnen van het Ministerie van Gezondheid gevolgd worden.

WHO

In het rapport ‘Tackling food marketing to children in a digital world‘ roepen onderzoekers van de WHO de Europese overheden op om onmiddellijk in actie te komen. Kinderen moeten beschermd worden tegen de slimme marketingmethoden van adverteerders om ongezond voedsel te promoten. Daarbij wordt er met name op gewezen dat in veel landen regelgeving ontbreekt voor sociale media en advergames.

In dit verband wees de WHO onder andere op het partnerschap tussen McDonalds in Japan en de makers van Pokemon Go. Onderdeel van de deal was dat de restaurants van McDonalds belangrijke locaties werden in dat spel.

 

We are (not) Unltd
Cayman in the ad jungle
Geplaatst in Nieuws.