Fotogebruik zonder toestemming duur

Het aantal rechterlijke uitspraken over ongeautoriseerd fotogebruik op internet blijft gestaag groeien. Begin november 2016 deed de rechtbank Midden Nederland uitspraak in een zaak over een panoramafoto. Deze was zonder toestemming en vermelding van de naam van de fotograaf op een website geplaatst. En de foto was eerst ook nog bewerkt.

De rechter hoefde niet lang na te denken. En het feit dat de gebruiker nog altijd dacht dat alles op internet gratis is en vrijelijk bewerkt mag worden, maakte dit niet anders. De gedaagde werd dan ook zonder veel omhaal veroordeeld tot betaling van de gebruikelijke licentievergoeding ad € 500. Deze werd nog wel verhoogd met 25% vanwege de bewerking van de foto en het achterwege laten van de naam van de fotograaf.

Factor 2 of 3

Overigens ging de rechter niet mee met de eis van de fotograaf om de gebruikelijke licentievergoeding te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen als straf. En evenmin werd de gewenste opslag van 50% voor alle moeite om de inbreuk te (kunnen) constateren gehonoreerd.

Het beroep dat voor een en ander werd gedaan op leveringsvoorwaarden werd afgewezen. De ‘dief’ had zich immers ook niet verbonden aan de voorwaarden.

In dit verband is het aardig te wijzen op een recente conclusie van de advocaat-generaal bij het EU HvJ. Daarin geeft hij aan dat de wettelijke EU-regeling met betrekking tot handhaving van IE-recht niet toelaat dat in nationale wetgeving een vast bedrag of automatisch een factor 2 of 3 wordt neergelegd. Het is met andere woorden aan de rechter om in voorkomend geval te bepalen wat redelijk is.

Proceskosten

Toch werd het fotogebruik zonder toestemming nog een kostbaar geheel voor de inbreuk maker. Hij werd namelijk veroordeeld tot de kosten van de procedure van ruim € 3.700. En wel omdat hij zich in het geheel niet bereid had getoond enige vergoeding te betalen. Had hij wel een redelijk bedrag aangeboden, dan had de eiser zeker een deel van de proceskosten zelf moeten dragen.

Black Friday nog niet voorbij
ACM beboet nog 5 webwinkels
Geplaatst in Nieuws.