Wat is eerlijk vergelijken?

Eind december 2015 schreef ik dat aan de Europese rechter de prejudiciële vraag was voorgelegd of het wel eerlijk is om als een hypermarché je prijzen te vergelijken met die van een intermarché.

Een absoluut boeiende vraag die nog niet eerder aan de Europese rechter was gesteld. Mag de Sligro zijn prijzen afzetten tegen die van AH. En mag AH het zelfde doen met zijn prijzen en die van de buurtsuper. Of mag de Hema laten zien dat zijn prijzen lager zijn dan die van de Bijenkorf.

En wat minstens zo belangrijk is: welke additionele informatie moet eventueel worden verstrekt om aan de regels van eerlijk vergelijken te voldoen. 

Recent heeft nu het Europese HvJ uitspraak gedaan in deze zaak. Daarbij heeft de Europese rechter beslist dat onder omstandigheden een dergelijke vergelijking onrechtmatig kan zijn.

Omvang doet er toe

In het onderhavige geval vergeleek Carrefour de prijzen in haar hypermarché winkels met die van onder andere Intermarché. In haar uitingen vertelde Carrefour echter niet steeds dat de vergelijking alleen betrekking had op de prijzen in haar hypermarché zaken. En dus niet opging voor haar kleinere winkels. Het Hof vindt dat dit in principe niet kan. Als je meerder soorten (omvang of type) winkels hebt en je vergelijkt de prijzen in jouw grote winkels met die in de kleine winkels van de concurrent dan kan dat onrechtmatig zijn. Dat is met name zo als je een en ander naar de consument niet duidelijk maakt. Of beter gezegd als de vergelijking dus niet volledig is wat betreft informatie.

Opdracht aan nationale rechter

De nationale rechter dient na te gaan of een reclame-uiting, gelet op de omstandigheden van elk geval en rekening houdend met de consumenten tot wie zij gericht is, kan misleiden. Daartoe moet deze rechter enerzijds rekening houden met de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument van de producten of diensten waarover het gaat in de betrokken uiting. Anderzijds moet de rechter alle relevante gegevens van de zaak in aanmerking nemen. Dat met inachtneming van de in de betwiste uiting opgenomen informatie en meer algemeen van alle bestanddelen van die uiting.

JA/NEE sticker geldt ook voor Socialisten
Keep America Great
Geplaatst in Nieuws.