Bijsnijden is verminking

Roel Dijkstra Persfotografie heeft o.a. iets met geld en spaarpotten. Hij heeft een hele serie van dergelijke foto’s. Hij is uiteraard niet blij als zijn werk zonder toestemming wordt gebruikt. Hij voelt zich echter vakmatig en imagowijs beschadigd als zijn foto’s bovendien worden bijgesneden. Want voor een fotograaf geldt: Bijsnijden is verminking.

Dijkstra stelt vast dat een bedrijf uit Bergschenhoek een van zijn foto’s op zijn website heeft staan. Zonder toestemming. Zonder naamsvermelding. En bijgesneden. Dus verminkt!

Hij stuurt de bv het verzoek om de foto te verwijderen en dat te bevestigen. De foto wordt verwijderd. Nagelaten wordt echter om als gevraagd dit aan Dijkstra te bevestigen.

Schade

Dijkstra verwijst voor de hoogte van zijn geleden schade naar de voorwaarden van de Vereniging DutchPhotographers DuPho.  Deze verklaart hij van toepassing op alle overeenkomsten die hij aangaat.

Op basis van die voorwaarden eist Dijkstra een vergoeding ter grootte van 3x de normale licentievergoeding van € 270 voor een jaar. Eenmaal voor de licentie zelf. Eenmaal vanwege het niet vermelden van de naam van de fotograaf. En eenmaal vanwege de verminking.

Hij doet nog een aantrekkelijk aanbod als het bedrijf de rekening snel betaalt en de rechter er niet aan te pas hoeft te komen. Dijkstra neemt dan de juridische kosten tot dan toe voor eigen rekening.

Rechter: bijsnijden is verminking

Het bedrijf laat het echter op een rechtszaak aankomen. De Rotterdamse kantonrechter sluit zich in zijn uitspraak van 13 januari 2017 volledig bij Dijkstra aan. Ook voor de rechter geldt: bijsnijden is verminking. Immers zo stelt de rechter in zijn vonnis: ‘de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader is een van de (essentiële) middelen waarmee de fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken. Het bijsnijden levert daarom een ‘verminking’ van het origineel op.’

Op basis van een en ander oordeelt de rechter het geclaimde schadebedrag van € 810 redelijk. En daar komen nu dan wel de kosten voor juridische ondersteuning van ruim € 2.000 nog bij.

Conclusie

Voor de fotograaf betekent dit gerechtigheid. Maar je moet er wel voor zorgen dat je leveringsvoorwaarden van toepassing verklaart. En dat je tarief duidelijk en redelijk is. En uiteraard moet je je foto’s beter niet zonder je naam op het internet laten slingeren.

EU HvJ

Overigens is het goed hier meteen melding te maken van het arrest van het EU Gerechtshof van 25 januari 2017. Het Gerechtshof moest een oordeel vellen over de bepaling in de Poolse auteurswet, die op niet toegestaan gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk de verplichting tot betaling van 2x – 3x de gebruikelijke licentievergoeding stelt. Daarvoor is het niet nodig dat schade wordt aangetoond. Evenmin behoeft het causaal verband tussen de inbreuk en de schade te worden aangetoond. Het Hof heeft zijn fiat gegeven aan deze wettelijke bepaling. Daarmee sanctioneert het feitelijk ook de vaste rechtspraak in Nederland op dit gebied. Feitelijk kan voor de toekomst steun in dit arrest worden gevonden voor het direct eisen van een verdubbeling van de gebruikelijke licentievergoeding. Het feit dat geen toestemming is gevraagd voor het gebruik volstaat daarvoor.

SPA laat SPA niet verwateren
ZZP-er geen maker door openbaarmaking
Geplaatst in Nieuws.