kitkat

KitKat vorm wel/geen merk

Een andere langslepende zaak is die van Nestlé om de vorm van de KitKat chocolade (vier dunne repen aan elkaar) als merk te beschermen, waartegen Cadbury zich verzet. De Engelse rechter heeft nu het EU HvJ om advies gevraagd en die heeft intussen geantwoord aan welke eisen een merk moet voldoen om via inburgering merk […]

reclameverbod

Reclameverbod vanwege Auteursrecht

Een auteursrechthebbende heeft het uitsluitende recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging. De vraag of daarmee aan de auteursrechthebbende ook een reclameverbod toekomt, werd aan het Europese Hof voorgelegd, dat op 13 mei 2015 uitspraak deed. De Europese Auteursrechtrichtlijn bepaalt dat de auteursrechthebbende het uitsluitende recht heeft om de distributie van het origineel van een product en van […]

hackers in actie

Hackers risico bij online acties

Als je vandaag de dag online al dan niet via een social network een actie organiseert, moet je er rekening mee houden dat hackers het als een uitdaging zien om de uitkomsten van jouw actie te beïnvloeden. Je doet er daarom goed aan om in de voorwaarden van de actie voorzieningen op te nemen om de actie […]

portretrecht, verzilverbaar

Ook Van Gaal is verzilverbaar

Als zonder toestemming gebruik van het portret van BN’ers wordt gemaakt, dan is er nagenoeg 100% risico dat er een juridische claim wordt neergelegd. Immers de populariteit van een BN’er is verzilverbaar. Hij of zij verdient zijn/haar geld onder andere door commercieel gebruik van zijn portret toe te staan. Aanschaf van het beeld bij een beeldbank als Getty Images maakt dit […]

goedkoper vergelijken

Goedkoper = Vergelijken

In brokersland wordt gevochten wie goedkoper is. Lynx diende een klacht in tegen De Giro die claimde ‘80% goedkoper’  te zijn. De RCC oordeelde dat er met die claim sprake van vergelijkende reclame is. Er moet daarom voldaan worden aan alle eisen voor vergelijking zoals volledigheid van informatie. Daar bleek geen sprake van. Bovendien was de claim gebaseerd op het gemiddelde tarief van […]

puma, merkinbreuk

Merkinbreuk met poedel

Een Hamburgse designer/kunstenaar vond het wel een grappig idee om als parodie op het Puma beeldmerk T-shirts met het sterk gelijkende beeld van een springende poedel op de markt te brengen. Puma vond het merkinbreuk, niets om te lachen. Het liet het er niet bij zitten, beriep zich op merkbescherming en kreeg van het Bundesgerichthof gelijk. Het […]

merkinbreuk

Wijziging levert merkinbreuk op

Een Belgische onderneming houdt zich bezig met o.a. het tunen van Porsches, die ze daarna ter verkoop aanbiedt. Zij maakt voor het tunen geen gebruik van originele Porsche onderdelen en maakt zich zo schuldig aan merkinbreuk, stelt Porsche. De Antwerpse rechter kiest de zijde van Porsche. Hij is van oordeel dat aldus afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen en […]

etikettering Foodwatch

Etikettering richtlijn laat ruimte 

Met de nieuwe EU regels op het gebied van etikettering die van kracht zijn sinds medio december 2014, worden forse extra eisen gesteld aan de informatie die moet worden verstrekt op verpakkingen van levensmiddelen. Helaas blijkt nog niet iedereen tevreden zo laat de website van foodwatch zien. Daarbij schroomt men niet zelf te doen, waar men de industrie van beticht. […]

actievoorwaarden Nuon, kruidvat en Renault

Actievoorwaarden vaak gebrekkig gecommuniceerd

Gebrekkige communicatie actievoorwaarden leidt keer op keer tot veroordeling door RCC. Toch Ook stelden adverteerders ook afgelopen maand acties mooier voor dan ze zijn. Renault deed het in de commercial voorkomen alsof de Twingo maar € 99 per maand kost, maar ‘vergat’ te vermelden dat er separaat nog zo’n € 7.000 moet worden betaald. Kruidvat bood […]