A-merken

A-merken lijken vogelvrij

Het gebruik van een look alike (portret of stem) in reclame wordt door de rechter veelal onrechtmatig geoordeeld. Je zou denken dat voor A-merken het zelfde geldt. Dat valt echter tegen. In geval van artiesten, BN-ers etc. is er sprake van een verzilverbare populariteit. Vanwege de hoge kosten samenhangend met die verzilverbare populariteit wordt uitgeweken of beter gezocht naar een […]

koffie

Reclame voor koffie leidt tot ontslag

Een medewerker bezorgt al jaren voor zijn baas koffie. Op een kwade dag staat er een nieuwe bestelauto met een opvallende koffiereclame beschildering voor hem klaar. De bestelauto wordt nog verder gepimpt met wieldoppen in de zelfde rode kleur als de pumps aan de uitstekende blote vrouwenbenen. De homoseksuele medewerker wil niet in de zo gepimpte auto gezien worden […]

adblock

Ad Blocken! Kan dat zomaar?

Deze week was Apple in het nieuws vanwege de presentatie van de vernieuwde iPhone en iPad. Het bericht van de aanstaande aanpassing van de Apple operating software, waardoor de bouw van Ad Blocker Apps voor diezelfde iPhone en iPad eenvoudig wordt, kreeg pas echt de aandacht. Zelfs het NOS Journaal van 10 september maakte er […]

kleur blauw

Het belang van kleur als merk

Het monopoliseren van kleur door merkregistratie levert vaak boeiende gevechten. Zo ook het gevecht tussen Dove en Nivea. Een paar maanden geleden informeerde Adformatie bij me naar het mogelijke effect voor Beiersdorf, dat toen leek de zaak van Unilever te zullen verliezen. De Duitse merkenrechter eiste namelijk dat 75% van de consumenten het blauw als Nivea blauw zou […]

heksenkaas

Op smaak kan © rusten, maar

We zijn allemaal opgevoed met de stelling dat over smaak niet valt te twisten. Iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie van wat hij of zij proeft en daar valt dus veel over met elkaar van mening te verschillen. Begin 2015 moest de rechter in Den Haag de vraag beantwoorden of aan een kaas auteursrechtelijke bescherming zou kunnen worden toegekend. Hij onderschreef […]

reclameverbod

Reclameverbod vanwege Auteursrecht

Een auteursrechthebbende heeft het uitsluitende recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging. De vraag of daarmee aan de auteursrechthebbende ook een reclameverbod toekomt, werd aan het Europese Hof voorgelegd, dat op 13 mei 2015 uitspraak deed. De Europese Auteursrechtrichtlijn bepaalt dat de auteursrechthebbende het uitsluitende recht heeft om de distributie van het origineel van een product en van […]

hackers in actie

Hackers risico bij online acties

Als je vandaag de dag online al dan niet via een social network een actie organiseert, moet je er rekening mee houden dat hackers het als een uitdaging zien om de uitkomsten van jouw actie te beïnvloeden. Je doet er daarom goed aan om in de voorwaarden van de actie voorzieningen op te nemen om de actie […]

portretrecht, verzilverbaar

Ook Van Gaal is verzilverbaar

Als zonder toestemming gebruik van het portret van BN’ers wordt gemaakt, dan is er nagenoeg 100% risico dat er een juridische claim wordt neergelegd. Immers de populariteit van een BN’er is verzilverbaar. Hij of zij verdient zijn/haar geld onder andere door commercieel gebruik van zijn portret toe te staan. Aanschaf van het beeld bij een beeldbank als Getty Images maakt dit […]

goedkoper vergelijken

Goedkoper = Vergelijken

In brokersland wordt gevochten wie goedkoper is. Lynx diende een klacht in tegen De Giro die claimde ‘80% goedkoper’  te zijn. De RCC oordeelde dat er met die claim sprake van vergelijkende reclame is. Er moet daarom voldaan worden aan alle eisen voor vergelijking zoals volledigheid van informatie. Daar bleek geen sprake van. Bovendien was de claim gebaseerd op het gemiddelde tarief van […]