adblock

Ad Blocken! Kan dat zomaar?

Deze week was Apple in het nieuws vanwege de presentatie van de vernieuwde iPhone en iPad. Het bericht van de aanstaande aanpassing van de Apple operating software, waardoor de bouw van Ad Blocker Apps voor diezelfde iPhone en iPad eenvoudig wordt, kreeg pas echt de aandacht. Zelfs het NOS Journaal van 10 september maakte er […]

kleur blauw

Het belang van kleur als merk

Het monopoliseren van kleur door merkregistratie levert vaak boeiende gevechten. Zo ook het gevecht tussen Dove en Nivea. Een paar maanden geleden informeerde Adformatie bij me naar het mogelijke effect voor Beiersdorf, dat toen leek de zaak van Unilever te zullen verliezen. De Duitse merkenrechter eiste namelijk dat 75% van de consumenten het blauw als Nivea blauw zou […]

heksenkaas

Op smaak kan © rusten, maar

We zijn allemaal opgevoed met de stelling dat over smaak niet valt te twisten. Iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie van wat hij of zij proeft en daar valt dus veel over met elkaar van mening te verschillen. Begin 2015 moest de rechter in Den Haag de vraag beantwoorden of aan een kaas auteursrechtelijke bescherming zou kunnen worden toegekend. Hij onderschreef […]

reclameverbod

Reclameverbod vanwege Auteursrecht

Een auteursrechthebbende heeft het uitsluitende recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging. De vraag of daarmee aan de auteursrechthebbende ook een reclameverbod toekomt, werd aan het Europese Hof voorgelegd, dat op 13 mei 2015 uitspraak deed. De Europese Auteursrechtrichtlijn bepaalt dat de auteursrechthebbende het uitsluitende recht heeft om de distributie van het origineel van een product en van […]

hackers in actie

Hackers risico bij online acties

Als je vandaag de dag online al dan niet via een social network een actie organiseert, moet je er rekening mee houden dat hackers het als een uitdaging zien om de uitkomsten van jouw actie te beïnvloeden. Je doet er daarom goed aan om in de voorwaarden van de actie voorzieningen op te nemen om de actie […]

portretrecht, verzilverbaar

Ook Van Gaal is verzilverbaar

Als zonder toestemming gebruik van het portret van BN’ers wordt gemaakt, dan is er nagenoeg 100% risico dat er een juridische claim wordt neergelegd. Immers de populariteit van een BN’er is verzilverbaar. Hij of zij verdient zijn/haar geld onder andere door commercieel gebruik van zijn portret toe te staan. Aanschaf van het beeld bij een beeldbank als Getty Images maakt dit […]

goedkoper vergelijken

Goedkoper = Vergelijken

In brokersland wordt gevochten wie goedkoper is. Lynx diende een klacht in tegen De Giro die claimde ‘80% goedkoper’  te zijn. De RCC oordeelde dat er met die claim sprake van vergelijkende reclame is. Er moet daarom voldaan worden aan alle eisen voor vergelijking zoals volledigheid van informatie. Daar bleek geen sprake van. Bovendien was de claim gebaseerd op het gemiddelde tarief van […]

puma, merkinbreuk

Merkinbreuk met poedel

Een Hamburgse designer/kunstenaar vond het wel een grappig idee om als parodie op het Puma beeldmerk T-shirts met het sterk gelijkende beeld van een springende poedel op de markt te brengen. Puma vond het merkinbreuk, niets om te lachen. Het liet het er niet bij zitten, beriep zich op merkbescherming en kreeg van het Bundesgerichthof gelijk. Het […]

vodafone twinkle star

Plagiaat ligt in reclame vaak op de loer

En weer is er discussie of de gelijkenis te ver gaat of er wel voldoende afstand wordt bewaard, dan wel sprake is van plagiaat. Dit keer gaat het om de Vodafone TVC  (Twinkle twinkle little star). De muziek onder het begin van de commercial zou ontleend zijn aan het nummer Home van Dotan. In de pers […]

merkinbreuk

Wijziging levert merkinbreuk op

Een Belgische onderneming houdt zich bezig met o.a. het tunen van Porsches, die ze daarna ter verkoop aanbiedt. Zij maakt voor het tunen geen gebruik van originele Porsche onderdelen en maakt zich zo schuldig aan merkinbreuk, stelt Porsche. De Antwerpse rechter kiest de zijde van Porsche. Hij is van oordeel dat aldus afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen en […]